Que son els elements de la narració?

Elements de la narració

Espai : És el lloc en què es desenvolupa l’acció. Normalment , és presentat a l’inici. Poden ser reals o ficticis .

Temps : Situa els fets en una època determinada. Pot ser present i passat .

Personatges : Són els encarregats de dur a terme l’acció. Segons el paper que fan , distingimm entre els principals i els secundaris.El personatge principal o protagonista , es el personatge central . Al seu costat trobem l’antagonista o rival. Els personatges segundaris pooden ser aliats o oponents .

Punt de vista : El narrador es el que té un punt de vista intern . I un punt de vista extern , coneix tots els detalls . O també podem trobar un narrador protagonista de la història.